Mới ra khởi nghiệp nên chọn sản phẩm gì?

Nhân dịp người thầy của mình có đăng status về vấn đề ” tìm sản phẩm gì để khởi nghiêp”. Mình xin được chia sẽ trên status của thầy, quá trình bước đầu mình lựa chọn sản phẩm đầu tiên để kinh doanh. Và cũng là quá trình suốt thời gian đó mình đã thay […]